רב מגן

מערכת רב-מגן הינה מערכת ביטחונית, אשר פותחה על מנת לסייע לרבש"צי הישובים הנמצאים בגבול מדינת ישראל בבקרה ופיקוח על פיזור אוכלוסיית יישוביהם בשגרה בכלל, ובזמני הקיצון בפרט. כחלק מהטמעת המערכת ביישוב, ועל מנת שיוכל רבש"צ יישובך להתחיל להשתמש במערכת רב-מגן, לשפר תפעולו ובכך לסייע בהגנת יישובך, הנך מתבקש למלא את פרטיך ופרטי שאר דיירי ביתך בטופס הרישום המופיע בהמשך, וזאת על מנת להזין את בסיס המידע של המערכת שאיתו יעבוד הרבש"צ.

טופס רישום תושב

(מעל גיל 18)
(מתחת לגיל 18)
(יש לבחור תמונת חזית במידה ויש)
(כולל קידומת)
(כולל קידומת)
(לנייד זה ישלחו הודעות טקסט)
(במידה והקטין עליו ממולאים הפרטים שייך לבית ילדים(מעון/גן ילדים/מועדון נוער/בית ספר) מסוים ביישוב, סמן "אייקון של וי" ושייכו לבית הילדים המתאים!)
(סמן במידה והנך איש הקשר הראשי לבית)
שלח